Blog

Rate this post

Người loại Sofia Jamora hăng hái catwalk tạo nét đến mức gặp gỡ sự cố trên sàn diễn show bikini Frankies Bikinis mà chẳng hay.

Facebook Comments
Share this post

Leave your thought here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *