Blog

Rate this post

Mặc dù chứa bầu tuy nhiên Irina Shayk vẫn siêu hấp dẫn trong quảng cáo nội y Intimissimi.

Irina Shayk bầu bí vẫn hấp dẫn ngất người quảng cáo nội y - 1

Irina Shayk bầu bí vẫn hấp dẫn ngất người quảng cáo nội y - 2

Hình thể siêu quyển rũ trong các lần quảng cáo intimissimi trước của Irina Shayk:

Irina Shayk bầu bí vẫn hấp dẫn ngất người quảng cáo nội y - 3

Irina Shayk bầu bí vẫn hấp dẫn ngất người quảng cáo nội y - 4

Irina Shayk bầu bí vẫn hấp dẫn ngất người quảng cáo nội y - 5

Irina Shayk bầu bí vẫn hấp dẫn ngất người quảng cáo nội y - 6

Facebook Comments
Share this post

Leave your thought here

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *